Analyse en Discussie


Ontwikkelbuurten

Wat voor rol past een gemeente die wil samenwerken met maatschappelijke partners als het gaat om het aanpakken van een breed spectrum van sociale problemen? En vraagt dat in de wijken waar de problematiek zich concentreert om een speciale aanpak? De onderzoeker (Harko van den Hende), de gemeente (Duco Stuurman) en de actieve burger (Maarten de Boer) zoeken naar antwoorden.

Bewogen Beeld


Alledaagse ontmoetingen in het publieke domein

Hoe wordt de publieke ruimte in Nieuw West gebruikt? Welke ontmoetingen en karakteristieken van de wijk zie je terug in die publieke ruimte? Ivan Nio maakte foto’s voor en tijdens de coronapandemie, om de dynamiek van het publieke leven in beeld te brengen.

Analyse en Discussie


Experimenteren met ondernemend participeren

Kun je sociale ongelijkheid te lijf gaan door gelijktijdig te werken aan maatschappelijke participatie en het stimuleren van ondernemerschap? En kunnen gemeentelijke programma’s en wijkinitiatieven daar gezamenlijk in optrekken? We spreken met Anna de Zeeuw, Maartje Bos en Phlip Korthals Altes die allen betrokken waren bij ‘Ondernemend Participeren vanuit de Wijk’ over de waarde en opbrengsten van dit experiment.

Analyse en Discussie


Sociale ongelijkheid te lijf door toekomstgerichte ondersteuning aan jongeren

Wat is het toekomstperspectief van jongeren voor wie sociale ongelijkheid en kansenongelijkheid de dagelijkse realiteit is? Hoe krijg je jongeren zover dat ze op een positieve manier naar hun toekomst kijken, en welke ondersteuning vanuit professionals is hiervoor nodig? Onderzoekers Marian Zandbergen en Erik Essen nemen deze vragen ter hand. We spreken daarnaast met Machia, die vanuit een moeilijke positie de weg vooruit heeft gevonden door zijn vrijheid en gebondenheid opnieuw te definiëren.

Analyse en Discussie


Van fragmentatie naar samenhang

Hoe help je bewoners een weg te vinden in het doolhof van mogelijkheden voor naschoolse ondersteuning? En hoe stimuleer je samenwerking tussen de verschillende maatschappelijke initiatieven op dit terrein? Mieke Ruiter en Reda Belkadi reflecteren op hun ervaringen in het oprichten van de Gelijke Kansen Alliantie Nieuw-West.

Onderwijs


Docenten over sociale ongelijkheid

Hoe wordt er binnen het onderwijs aandacht besteed aan sociale ongelijkheid? Wat willen opleidingen de studenten hier over wil meegeven? We vroegen het aan de docenten Charlotte Kemmeren (Social Work), Maayke Jansen (Toegepaste Psychologie) en Marco Hofman (Bestuurskunde).

Nawoord


Recepten tegen sociale ongelijkheid

Welke lessen kunnen we trekken uit de bijdragen in dit tijdschrift? En leveren die lessen inspiratie op voor een nieuw Amsterdams offensief tegen sociale ongelijkheid? Lex Veldboer pleit voor samenlevingsopbouw 2.0.

Colofon


Bewogen Redactie